Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Zarządcy nieruchomości

Zarządcy nieruchomości


Czym się zajmuje zarządca nieruchomości?

Zarządca to kolejny z zawodów związany z branżą nieruchomości, który jeszcze do niedawna wymagał posiadania odpowiednich licencji. Sytuację tą zmieniła jednak ustawa deregulacyjna, która weszła w życie w 2013 roku. Zgodnie z jej postanowieniami osoba chcąca spełniać się w tym zawodzie nie musi już posiadać odpowiednich pozwoleń, a jedynie wykupione ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Do głównych obowiązków osoby pełniącej tą funkcję należy racjonalne gospodarowanie nieruchomością, a także podejmowanie wszystkich związanych z zarządzaniem nią decyzji. Wszystko po to, aby dana nieruchomość pozwoliła na uzyskanie określonego zyski i, tym samym, przyniosła korzyść zamieszkującym ją lokatorom. To zadanie nie należy jednak do łatwych. Dlatego od zarządcy nieruchomości oczekuje się nie tylko odpowiedniej wiedzy merytorycznej, ale i dobrego przygotowania czy wcześniejszego doświadczenia. Dodatkowo osoba wykonująca ten zawód musi również stosować się do