wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Lokal użytkowy na sprzedaż Trzebinia 519m2

Lokal użytkowy na sprzedaż

1 301 490 PLN
2 507 PLN/m2
Trzebinia, Trzebinia
Powierzchnia: 519 m2
DATA: 2017-03-16

Szczegóły oferty

lokal użytkowy na sprzedaż
rynek wtórny
powierzchnia 519 m2
rok budowy 2013
podłączenie do wody miejskie
podłączenie wody miejskie
typ lokalu handel i usługi
lokalizacja małopolskie, Trzebinia, Trzebinia
cena 1 301 490 PLN (2 507 PLN/m2)
rata kredytu od 4 636,74 PLN PORÓWNAJ KREDYTY
źródło Więcej o ofercie w Komercyjne.pl

Skonaktuj się z ogłoszeniodawcą

  • pokaż numer
  • wyślij e-mail

Więcej o ofercie

ROZWIŃ

Syndyk Masy Upadłości
Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza konkurs na sprzedaż

nieruchomości ? prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka numer 795/137, obręb 0013 Trzebinia) o powierzchni 0,3842ha wraz z nowym budynkiem handlowo ? usługowo ? biurowym o powierzchni użytkowej 519,10m2. Dla nieruchomości urządzona jest księgowa wieczysta o numerze KR1C/00073436/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Minimalna oferowana cena nie może być niższa niż 1.301.493zł (słownie: jeden milion trzysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 00/100) netto, która stanowi cenę wywoławczą w niniejszym konkursie. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki aktualnie obowiązującej w dniu sprzedaży.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 250.000zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Andrzej Sitek sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Miękinia 161, 32-065 Krzeszowice, numer 08 1600 1462 1848 0003 2000 0001, z dopiskiem ?KONKURS - sygn. akt. VIII GUp 61/14/S?, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert.
Oferty Należy składać do dnia 23.03.2017r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy ul. Juliusza Lea 12A/5, 30 ? 048 Kraków (do godziny 16.00).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.03.2017r. o godzinie 15.00 w miejscu wyznaczonym do składania ofert. Pełne warunki konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który znajduje się w biurze syndyka.
Zastrzega się dla syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.
Biuro Syndyka: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214 czynne pn.-pt. godz. 9-16. tel/faks, Informacje odnośnie warunków konkursu można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu *502*078*078, informacje techniczne dotyczące nieruchomości oraz oględziny nieruchomości ? tel. *530*923*980.
Pełny regulamin znajduje się na stronie internetowej, a operat szacunkowy można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres

ATRAKCYJNA I NIEPOWTARZALNA ROZWOJOWA NIERUCHOMOŚĆ W TRZEBINI

KONTAKT:
*502*078*078, *530*923*980

Bankruptcy trustee
Construction Company Maxbud Andrew Sitek sp. O.o. in liquidation
announces contest for sale

real estate - right of perpetual usufruct of land (plot number 795/137, precinct 0013 Trzebinia) surface 0,3842ha with the new building commercial - service - office usable area of ??519,10m2. For real estate is decorated book perpetual number KR1C / 00073436 ninths, led by the District Court in Chrzanów, Division V Land Registry.
The minimum bid price can not be lower than 1.301.493zł (say: 1,301,493 zlotys and 00/100), which is the asking price in this contest. For the price you will be added VAT at the rate currently applicable on the day of the sale.
To participate in the contest is to pay a deposit in the amount 250.000zł (two hundred fifty thousand zlotys and 00/100).
The bid bond should be paid into a bank account Construction Company Maxbud Andrew Sitek sp. O.o. in liquidation, Miękinia 161, 32-065 Krzeszowice, number 08 1600 1462 1848 0003 2000 0001, with a note "CONTEST - ref. Act. VIII GUp 61/14 / S ", no later than the last day set as the deadline for submission of tenders.
Offers must be submitted by 23.03.2017r. address: Law Office of Thomas and Associates Ordys ul. Julius Lea 12A / 5, 30 - 048 Kraków (16.00).
The contest will take place on 24.03.2017r. at 15.00 in the place designated for the tender. Full terms and conditions of the competition can be found in the Competition Rules, which is located in the office of trustee.
Subject to the trustee the right to cancel the contest, to withdraw from the competition and to withdraw from the sales at each stage without giving any reason and without public notice, and to change the announcement or change the conditions of the competition.
Office of the Receiver: 30-126 Kraków, ul. G. Zapolskiej 38 p. 214 open Mon.-Fri hours. 9-16. tel / , information regarding the conditions of the competition can be obtained directly by calling, technical information about the properties and viewings -.
Full terms and conditions can be found at website, and an appraisal can be obtained on request to e-mail address

ATTRACTIVE AND UNIQUE PROPERTY DEVELOPMENT Trzebinia

Zamknij ×

Lokalizacja nieruchomości

X
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane

Porównaj kredyty

Ceny nieruchomości

Średnia cena za metr (ostatni rok)