Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Gdzie i jak zamontować kanałowe grzejniki konwektorowe

Gdzie i jak zamontować kanałowe grzejniki konwektorowe

2005-07-08 10:19

Kanałowe grzejniki konwektorowe znalazły zastosowanie w przestronnych pomieszczeniach o dużych powierzchniach przeszklenia. Są one montowane także wszędzie tam, gdzie normalne grzejniki przeszkadzają w codziennym użytkowaniu czy nie harmonizują z otoczeniem.

Stosuje się je, gdy tradycyjne ogrzewanie np. podłogowe nie zapewnia całkowitego zapotrzebowania na ciepło, a inne formy dogrzewania są niemożliwe do zastosowania.


Grzejniki zaleca się umieszczać wzdłuż zewnętrznych powierzchni oszklonych (np. drzwi tarasowych, szerokich okien), oczywiście na całej ich długości. Mogą być również usytuowane wzdłuż przegród zewnętrznych i w narożnikach. Odstęp od okna czy przegrody zewnętrznej nie powinien być większy niż 25 cm. Grzejniki z tzw. jednostronnym zasysaniem powietrza montuje się tak, aby element grzejny usytuowany był od strony przegrody, a część zasysająca grzejnika od pomieszczenia.

Producent zapewnia kompletną dostawę grzejnika kanałowego gotowego do zabudowania z odpowiednimi złączkami do podłączenia do instalacji c.o, a nawet z zaworem i głowicą termostatyczną z długą kilkumetrową kapilarą.

Grzejnik kanałowy w systemie instalacji c.o.

Grzejniki kanałowe mają zastosowanie w zamkniętych, pompowych instalacjach c.o. Podłączenia grzejników dokonujemy zgodnie ze wskazaniami producenta, w standardzie dla małych jednostek grzewczych jest to 1/2" lub 3/4".

Kiedy podjąć decyzję

Zastosowanie grzejników kanałowych powinno się przewidzieć na etapie projektu budowlanego. Niezbędne jest zaplanowanie miejsca o odpowiedniej głębokości. Jednym z powodów jest wydajność grzejnika, która wzrasta wraz ze wzrostem głębokości grzejnika. Drugim jest fakt, iż coraz częściej nowe budynki wznoszone są jako niepodpiwniczone, uniemożliwia to zastosowanie tych grzejników w następnych fazach budowy.

Grzejniki powinien dobrać projektant, posługując się charakterystykami cieplno-hydraulicznymi. Jest to bardzo istotne, ponieważ wydajność tych grzejników jest zależna od różnicy temperatury Dt między zasileniem i powrotem oraz od prędkości przepływu wody przez grzejnik. Instalacja z konwektorami musi być dokładnie wyregulowana (zrównoważona) hydraulicznie, tzn. muszą być dobrane takie przepływy wody (średnice rur), które zapewnią optymalne warunki pracy grzejnika.

Niezrównoważenie układu może prowadzić do efektu niedogrzewania niektórych pomieszczeń. Woda w układzie c.o. będzie płynąć tam, gdzie napotka mniejsze opory. W instalacjach grzewczych o mocy do 30kW najczęściej stosuje się kotły wiszące. Strome charakterystyki cieplne grzejników Q (Tz) powodują duży spadek mocy wraz ze spadkiem Tz (temp. zasilania)

Fot. 1 i 2 Grzejniki usytuowane wzdłuż przegród zewnętrznychFot. 3 i 4 Grzejniki umieszczone w narożnikach


Regulacja temperatury w pomieszczeniu

Metody regulacji w układach z kanałowymi grzejnikami konwektorowymi to:
  • regulacja zaworami grzejnikowymi z głowicą termostatyczną i długim przewodem kapilarnym. Kocioł pracuje na stałej temperaturze zasilania, a metoda regulacji polega na dławieniu przepływającej przez grzejnik wody. Regulacja przepływu zależy od zmian temperatury w pomieszczeniu;
  • regulacja z regulatorem pokojowym, najczęściej dwustawnym lub o regulacji ciągłej, koryguje zmiany temperatury wewnętrznej poprzez sterowanie urządzeniem grzewczym (kotłem). W tym typie regulacji mamy do czynienia z opóźnieniem reakcji na zmiany temp wewnętrznej w pomieszczeniu (reakcje kotła i grzejników następują po zmianie temp. w stosunku do wartości zadanej)
  • regulacja z regulatorem pogodowym. Najbardziej optymalna, aby zapewnić komfort cieplny w pomieszczeniach (wyprzedzanie zmian temp. w pomieszczeniach poprzez analizę temp. zewnętrznej i krzywej grzewczej – bezwładności cieplnej budynku). Dla uproszczenia przyjmijmy, że moc grzejników kanałowych Q zależy w głównej mierze od temperatury zasilania Tz. Zmieniając krzywą grzewczą zmieniamy parametry zasilania grzejników.
Kilka uwag praktycznych o regulacji pogodowej

Nie zawsze uda nam się w pełnym zakresie temperatury zewnętrznej otrzymać zaplanowane parametry w pomieszczeniu. Może dojść do sytuacji, gdy w temperaturze zewnętrznej –20°C otrzymamy optymalny komfort cieplny w budynku, a (niby absurd) w zakresie temperatury zewnętrznej np. –5°C do 0°C pomieszczenia będą niedogrzane (tylko 17,5°C). Związane to może być z charakterystyką cieplną grzejników kanałowych, których wydajność drastycznie spada, gdy temperatura wody zasilającej spadnie poniżej 60°C. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się podniesienie podstawy krzywej grzewczej tak, aby Tz nie spadała poniżej minimalnej zalecanej temperatury dla grzejników kanałowych.

Z drugiej strony podniesienie podstawy krzywej grzewczej i utrzymywanie temperatury zasilania na poziomie 60°C czasami doprowadza do przegrzewania pomieszczeń.

Aby zapobiec opisanym powyżej efektom, celowe jest zastosowanie regulatora pogodowego z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu i tzw. korektą temperatury. W wielu regulatorach funkcję tę spełnia tzw. zdalne sterowanie do regulatorów. Regulator taki w zakresie swojej korekty (np. ±3°C) automatycznie skoryguje temperaturę w pomieszczeniu i zredukuje moc układu.

Grzejniki kanałowe stosowane, jako dodatkowe źródło ciepła razem z ogrzewaniem podłogowym, to z punktu widzenia komfortu cieplnego jedno z lepszych rozwiązań. W takim układzie należy pamiętać, iż ze względu na zupełnie odmienne parametry pracy (ogrzewanie podłogowe jest zasilane wodą o dużo niższych parametrach) mamy dwa różne obiegi grzewcze. Obiegi te należy zaprojektować, jako oddzielne. Obieg grzejnikowy traktujemy, jako obieg bezpośredni, podłogowy jako obieg na mieszaczu (najlepiej sterowanym z oddzielnej krzywej grzewczej regulatora).

Konserwacja

Kanałowe grzejniki konwektorowe wymagają corocznie czyszczenia, najlepiej, jeśli odbędzie się ono przed sezonem grzewczym. Czyszczenie polega na zdjęciu kratki i zebraniu kurzu, który osadził się w kanale i na elementach grzejnych. Konserwacja nie nastręcza zbyt wielu kłopotów, a staje się zupełnie prosta w przypadku zastosowania tzw. kratek rolowanych.Artykuł dostępny jest na łamach magazynu "Polski Instalator" www.polskiinstalator.com.pl

Powiązane tagi:


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">