Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Optymalny dobór pompy ciepła. Efektywne współczynniki

Optymalny dobór pompy ciepła. Efektywne współczynniki

2004-08-31 11:09

Współczynnik efektywności We pompy ciepła jest to stosunek uzyskanej mocy grzewczej pompy ciepła do mocy włożonej do jej uzyskania, najczęściej mocy elektrycznej. Różnica tych mocy jest ciepłem pozyskanym ze środowiska. I tak np. współczynnik 4 oznacza, że uzyskana moc grzewcza jest czterokrotnie wyższa od mocy elektrycznej.

I tu zaczynają się reklamowe niedomówienia. Niemal we wszystkich katalogach i ofertach pomp ciepła, wzorem opracowań naukowych, podawany jest współczynnik efektywności samej pompy ciepła i tak też obliczane są oszczędności ogrzewania. Nieporozumienia zaczynają się dopiero wtedy, kiedy użytkownik centrali grzewczej z pompą ciepła zainstaluje licznik energii elektrycznej przed tablicą rozdzielczą centrali i stwierdzi większe zużycie prądu niż zakładano przy zakupie pompy ciepła. Prawdziwy bilans energii źródła ciepła powinien uwzględniać wszystkie niezbędne elementy centrali grzewczej. Większość systemów pozyskania ciepła ze środowiska wymaga zastosowania urządzeń zużywających energię elektryczną, a energochłonność poszczególnych systemów jest znacznie zróżnicowana.


We systemu grzewczego z pompą ciepła

Centrala cieplna pobiera prąd nie tylko do napędu sprężarki pompy ciepła, lecz też do urządzeń pomocniczych niezbędnych do jej funkcjonowania. Drastycznym tego przykładem jest pompa ciepła woda/woda, przy którym współczynnik efektywności najczęściej przekracza 4. I to jest prawdziwe, jeśli przyjmiemy tylko współczynnik dla samej pompy ciepła. Jednak dla pracy centrali, np. ze studniami wody powierzchniowej, potrzebny jest też prąd do napędu pompy głębinowej, który najczęściej dla małych pomp ciepła wynosi około 15% mocy potrzebnej do napędu sprężarki.

Występuje też zużycie prądu do napędu pomp obiegowych centrali i instalacji grzewczej. Faktyczny współczynnik efektywności całego systemu grzewczego jest zdecydowanie niższy. Następnym ważnym czynnikiem wpływającym na faktyczny współczynnik centrali grzewczej woda/woda jest jakość wody czerpanej ze studni.

W przypadku jakości wody powodującej zagrożenie korozji parownika lub jego zanieczyszczenia istnieje konieczność rozdzielenia obiegu wody ze studni od obiegu wody przez parownik wymiennikiem płytowym. Powoduje to obniżenie temperatury wody w obiegu parownika i w konsekwencji konieczność zastosowania w nim mieszaniny wody z glikolem,powodującej dalsze obniżenie współczynnika efektywności pompy ciepła i całego systemu grzewczego.

Zastanawiający jest fakt podawaia współczynnika efektywności pompy ciepła woda/woda dla temperatury dolnego źródła ciepła +10°C. Prawdopodobnie dane te są wzięte z zachodnich warunków klimatycznych. W praktyce nie spotkałem na Wybrzeżu wody gruntowej o temperaturze wyższej niż 8,5°C. Obniżenie temperatury dolnego źródła ciepła o 1K powoduje obniżenie mocy grzewczej pompy ciepła o ok. 3%, a więc dalszy spadek współczynnika efektywności systemu grzewczego.

Ciepła woda użytkowa

Dalszym powodem nieporozumień jest współczynnik efektywności dla podgrzewania ciepłej wody użytko¬wej. Przy obecnych standardach bu¬dowlanych w budownictwie mieszka¬niowym, zużycie energii grzewczej na podgrzewanie ciepłej wody użytko¬wej wynosi ok. 35% całkowitego za¬potrzebowania energii grzewczej bu¬dynku. A więc współczynnik efektywności pompy ciepła w porównaniu do podawanego w katalogach dla parametrów 10/35 spada tylko z tego powodu o 34,5%. Dla podgrzania cieplej wody do temperatury 45OC, nawet przy zastosowaniu podgrzewacza z podwójną wężownicą, wymagana temperatura wody grzewczej przy standardowych czasach podgrzewania cieplej wody, wynosi minimum 65°C.

W pompach ciepła woda/woda i solanka/woda jest to trudne do osiągnięcia. Konieczność uzyskania tak wysokiej temperatury powoduje zmniejszenie współczynnika efektywności pompy o ok. 10% w stosunku do temperatury 55°C. Powoduje to zwiększenie całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku o ok. 12%.

Powiązane tagi:


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">