Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TRAFFIC-EXPO - TIL XIII Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk

TRAFFIC-EXPO - TIL XIII Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk

Data 09 - 11 maja 2017
Lokalizacja Kielce, ul. Zakładowa 1, Tereny Targowe TK

TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
tel. +48 41 365 12 22
fax: +48 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl
Miasto Kielce
WWW http://www.targikielce.pl
Źródło eurobudowa.pl

Opis:

Zakres branżowy targów TRAFFIC-EXPO:

Infrastruktura dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego,
utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej,
systemy zarządzania ruchem,
systemy bezpieczeństwa,
oznakowanie,
inżynieria ruchu,
systemy i urządzenia ostrzegania o niebezpieczeństwie,
ekrany i bariery dźwiękoszczelne,
technologie ochrony środowiska,
technologie i osprzęt infrastrukturalny,
kable i rury,
prace ziemne,
osprzęt uliczny,
technologie dla gospodarki sieciami,
technologie rozbiórek,
sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
bezwykopowe techniki układania i odnawiania instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
oprogramowanie i urządzenia do pobierania opłat,
urbanistyka,
planowanie sieci dróg,
budowa mostów,
budowa tuneli,
budowa wiaduktów,
budowa portów lotniczych,
budowa portów rzecznych,
firmy projektowe i wykonawcze,
obiekty usługowe: stacje benzynowe, parkingi, motele, itp.,
zarządzanie infrastrukturą.

W tym samym czasie odbywają się

Serwis prowadzony przy współpracy