Notariusze


Czym się zajmuje notariusz?

Notariusz zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem aktów notarialnych oraz dokonywaniem wszystkich, związanych z tym czynności. Aby móc wykonywać swoje obowiązki musi zostać mianowany przez Ministra Sprawiedliwości. To właśnie w biurze notarialnym załatwimy wszystkie formalności związane z finalizacją transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. To na tym etapie następuje bowiem przeniesienie praw własności do danego lokalu, domu lub działki. U notariusza można również załatwić wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem spadków czy przyjęciem darowizny. Stawiając się w notariacie nabywcy nieruchomości powinni mieć ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Niezbędne mogą okazać się także decyzje potwierdzające otrzymacie kredytu o określonej wysokości oraz założonej hipoteki. Dokonanie niezbędnych formalności leży również po stronie sprzedającego. Ten bowiem musi stawić się m.in. z odpisem z ksiąg wieczystych czy mapką geodezyjną. Gdy wszystkie niezbędne dokumenty zostaną złożone, notariusz ma obowiązek sporządzić akt notarialny. Wcześniej strony muszą jednak wnieść opłatę sądową w wymaganej kwocie.