Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Rzeczoznawcy majątkowi

Rzeczoznawcy majątkowi


Czym się zajmuje rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcy majątkowi zajmują się określaniem wartości danej nieruchomości. Szacowanie ceny danego domu czy działki powinno odbywać się w sposób bezstronny i z uwzględnieniem wszystkich jej cech oraz czynników mogących wpływać na jej atrakcyjność. Właśnie dlatego, profesja rzeczoznawcy majątkowego bardzo często uznawana jest za jeden z zawodów zaufania publicznego. Rzeczoznawca majątkowy w czasie dokonywania wyceny może potrzebować odpisu z księgi wieczystej, aktu notarialnego czy chociażby dokumentacji technicznej budynku. Wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy majątkowego wymaga posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych, których nadawaniem zajmuje się Minister Infrastruktury. Mogą je zdobyć jedynie osoby, które pozytywnie przejdą egzamin zdawany przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Jednak nie każdy może do niego przystąpić. O dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego mogą ubiegać się jedynie osoby posiadające już wyższe wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, a także ukończone studia podyplomowe o specjaliści wycena nieruchomości.