Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Rękojmia i gwarancja - jakie uprawnienia ma kupujący?

Fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz

Przed zakupem mieszkania (lub domu) od dewelopera, warto poznać swoje uprawnienia na wypadek ujawnienia się wad fizycznych zakupionej nieruchomości.

Uprawnienia te możemy realizować w ramach rękojmi i gwarancji, przy czym kupujący powinien mieć świadomość zachodzących pomiędzy nimi różnic.

Deweloperzy, w zawieranych umowach, często jednak nie wspominają o swojej odpowiedzialności za wady nieruchomości, licząc na brak świadomości u kupujących, a nawet gdy postanowienia takie znajdą się w treści umowy, często bywają sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

RĘKOJMIA
Rękojmia jest to wynikająca z ustawy, bezwzględna odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne sprzedanej rzeczy. Powstaje ona z mocy prawa, a jej ograniczenie czy też wyłączenie nie jest możliwe w umowach zawieranych z konsumentami.

Kupując nieruchomość od dewelopera warto jest mieć świadomość, że udzielenie rękojmi nie jest żadnym pozytywnym gestem z jego strony, a uprawnienia z tytułu rękojmi przysługiwałoby kupującemu także wówczas gdyby nie wspomniano o tym w umowie. Należy jednak pamiętać, że rękojmia nie działa w stosunku do tych wad, o których kupujący wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Kolejną istotną kwestią jest świadomość uprawnień wynikających z rękojmi. Jeżeli zakupiona nieruchomość posiada wady, kupujący może albo od zawartej umowy odstąpić albo żądać obniżenia zapłaconej ceny, z tym, że odstąpienie nie jest możliwe w przypadku gdy deweloper wady niezwłocznie usunie, sytuacja taka miała miejsce po raz pierwszy, a wada należy do kategorii nieistotnych. Kupujący może również zażądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu deweloperowi odpowiedni termin. Ponadto, możemy domagać się od dewelopera odszkodowania za szkodę powstałą na skutek istnienia wady.

Czas rękojmi

Należy jednak pamiętać, że czas trwania rękojmi nie jest nieograniczony. W przypadku wad fizycznych dotyczących budynku (np. wady konstrukcji, ale już nie np. nieprawidłowo położona glazura), okres ten wynosi 3 lata, co oznacza, że po ich upływie, kupujący nie będzie mógł zrealizować swoich uprawnień z tytułu rękojmi, za wyjątkiem sytuacji kiedy wada została przez dewelopera podstępnie ukryta.

Istotną kwestią jest przy tym początek biegu tego terminu. Częstą praktyką wśród deweloperów jest takie określanie początku biegu tego terminu aby faktyczny okres ich odpowiedzialności za wady nieruchomości został skrócony.

ZOBACZ TAKŻE:

Pomimo skonstruowanych w rozmaity sposób zapisów umownych, należy pamiętać, że początkiem biegu terminu rękojmi zawsze jest wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu. Wydanie natomiast należy rozumieć jako chwilę uzyskania przez kupującego faktycznej możliwości dysponowania mieszkaniem. Jeżeli więc deweloper zastrzega, że lokal zostanie odebrany, jednakże kupującemu nie wolno jeszcze przez pewien okres nim dysponować (czasem nawet do niego wchodzić), należałoby uznać, że z takim odbiorem nie da się związać początku biegu terminu rękojmi. Niezwykle istotne jest również aby nie zwlekać z zawiadomieniem dewelopera o wykrytych wadach, ponieważ grozi nam to utratą opisanych powyżej uprawnień z tytułu rękojmi.

Gwarancja - warunki dowolnie kształtowane przez dewelopera w umowie

Gwarancja natomiast, w odróżnieniu od rękojmi, jest dobrowolna i tylko od dewelopera zależy czy zechce nam jej udzielić. Jest to nic innego jak zobowiązanie udzielającego gwarancję do określonych zachowań w razie ujawnienia wad rzeczy w ciągu określonego czasu.

Właściwa gwarancja jakości powinna obejmować dwa elementy: pierwszym jest zapewnienie o dobrej jakości rzeczy, drugim zaś określenie warunków odpowiedzialności gwarancyjnej. Sprowadzają się one najczęściej do określenia zakresu i rodzaju obowiązków udzielającego gwarancję oraz terminu, na jaki gwarancja jest udzielana, ewentualnie także terminu wykonywania świadczeń gwarancyjnych oraz osoby (jednostki), która je będzie wykonywać.

Obowiązki te mogą obejmować np. usunięcie wady czy też wymianę rzeczy na nową, co jednak w przypadku nieruchomości wydaje się mało prawdopodobne. Jeśli więc deweloper zdecydował się na udzielenie nam gwarancji, istotnym jest zwrócenie uwagi na jej warunki, ponieważ mogą być one dowolnie kształtowane.

GWARANCJA
Gwarancja  w odróżnieniu od rękojmi, jest dobrowolna i tylko od dewelopera zależy czy zechce nam jej udzielić. Jest to nic innego jak zobowiązanie udzielającego gwarancję do określonych zachowań w razie ujawnienia wad rzeczy w ciągu określonego czasu.

Udzielenie gwarancji następuje albo poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy sprzedaży albo poprzez wręczenie kupującemu, wraz z wydaniem nieruchomości odrębnego dokumentu (książeczki, karty) gwarancyjnego. W innym wypadku kupujący nie będzie mógł domagać się jej wykonania. Długość okresu obowiązywania gwarancji będzie zależał od dewelopera, przy czym jeśli nie zastrzeżono inaczej, termin ten wynosi jedynie rok od dnia wydania nieruchomości.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, co oznacza, że wybór uprawnienia z jednej z tych podstaw, nie powoduje utraty pozostałych uprawnień, a jedynie pozostawia je bez biegu.

Autorka jest specjalistą prawa nieruchomości w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

nieruchomość, gwarancja, rękojmia, deweloper
Kancelaria Prawna Krawczyk i Wspólnicy
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Rękojmia i gwarancja - jakie uprawnienia ma kupujący?

Małgorzata z Wrocławia / 77.114.195.* / 2011-07-11 10:21
Co z chwilą jeśli zgloszone wady w protokóle są spisane - termin ich usunięcia dawno minął i trudno doprosić się dewelopera o ich usunięcie?

Re: Rękojmia i gwarancja - jakie uprawnienia ma kupujący?

sabkasaba / 83.14.238.* / 2009-06-26 08:11
W końcu ktoś poruszył temat rekojmi bo od kiedy przeczytałam o tym artykuł na http://poradnik.netbird.pl/a/746,1 chciałam dowiedzieć się czegoś więcej a znalezienie rzetelnych informacji wcale nie jest takie proste jakby się wydawało. Może ktoś podrzuci i więcej informacji, z góry dziękuję.

Re: Rękojmia i gwarancja - jakie uprawnienia ma kupujący?

-s / 85.89.162.* / 2008-10-17 13:25
Jaaaki specjalista to pisał, jaaa. Rękojmia w sprzedaży konsumenckiej zniknęła. Zamiast tego jest coś co się nazywa "niezgodoność towaru z umową".

Radzę się dokształcić. Oj money.pl schodzi na psy, poziom coraz niższy, czekamy teraz na błędy ortograficzne jak na innych portalach.
 
poprostutak / 91.200.92.* / 2008-10-20 00:09
to prawda istnieje takie pojecie (na podst Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego) natomiast niezgodność towaru z umowa dotyczy sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów. Pojęcie rękojmi w polskim prawie cywilnym jest uregulowane w art. 556-576 Kodeksu cywilnego
 
-s / 85.89.162.* / 2008-10-21 15:29
aaa rzeczywiście
 
jjk / 77.114.77.* / 2009-03-20 15:24
A jaki jest Twoj poziom w takim badz razie?
 
wczoraj / 2009-02-12 00:05 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
nastepnym razem rzeknij: przepraszam
 
FcKgW / 95.108.2.* / 2009-11-06 16:45
A co w przypadku wady ukrytej w mieszkaniu zakupionym na rynku wtórnym?
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane
')">